Pomoc techniczna

Kliknij na wybrany temat w celu jego rozwinięcia
 • Ustawianie grupy roboczej i nazwy komputera

  Ustawienia takie jak nazwa komputera czy grupa robocza nie są bez znaczenia, gdyż jeśli nie ustawimy prawidłowo tych danych możemy utracić możliwość z korzystania i przeglądania otoczenia sieciowego, a co za tym idzie nie będziemy mogli wymieniać się danymi między innymi komputerami. Ogólnie wprowadzenie właściwych ustawień to proces bardzo prosty i postępując wg poniższej instrukcji nikt na pewno nie będzie miał z tym problemu.

  Krok I:

  Za pomocą kursora myszki zlokalizuj na pulpicie „Mój komputer” i prawym przyciskiem naszego gryzonia :] wywołaj menu by następnie przejść do „Właściwości” (jeśli nie możesz znaleźć „mojego komputera” na swoim pulpicie być może nie korzystasz z „klasycznego menu start”, a więc musisz udać się do „startu” i tam odnaleźć nasz „Mój komputer”).

  Krok II:

  Będąc już w menu „Właściwości systemu” przejdź do zakładki „Nazwa komputera”. W tym miejscu można poznać aktualną nazwę komputera i grupę roboczą.

  Krok III:

  W celu zmiany nazwy komputera lub grupy roboczej kliknij w miejscu „Zmień…”i przejdź do menu „Zmiany nazwy komputera” i wprowadź właściwe dane.

  Po wpisaniu właściwych danych zatwierdź to przyciskiem OK i uruchom ponownie komputer.

 • Konfigurowanie zapory ogniowej
  Ta zapora ogniowa (ang. FireWall) została zawarta w dodatku Service Pack 2 (SP2) do systemu Windows XP.

  Właściwa konfiguracja naszej zapory jest kluczową sprawą dla działania większości programów wymagających dostępu do sieci. Nie umiejętne posługiwanie się nią może w rezultacie spowodować, iż określone programy zaprzestaną prawidłowego funkcjonowania. Aby tego uniknąć zalecam stosowanie przemyślanych zmian w ustawieniach tego programu. Poniżej została opisana konfiguracja pozwalająca na działanie i dostęp do zasobów sieci lokalnej. Natomiast bardziej zainteresowanych możliwościami tego firewalla zachęcam do odwiedzenia strony Microsoft'u.

  Krok I:
  Za pomocą kursora myszki zlokalizuj przycisk „Start” na pasku zadań i przejdź do menu „Ustawienia”, po czym kliknij na zakładkę „Panel Sterowania”.


  Krok II:
  Po otwarciu okna Panelu sterowania wejdź do „Zapora systemu Windows”. (Jeśli używasz widoku Kategorii zamiast Klasycznego przejdź do „Połączenia sieciowe i internetowe”).


  Krok III:
  Po wykonaniu powyższych czynności powinien naszym oczom ukazać się poniższy widok, jednak zwróć uwagę na to czy zapora jest włączona, gdyż z różnych przyczyn może ona być domyślnie wyłączona, jeśli tak jest to koniecznie ją włącz i przejdź do dalszej konfiguracji.


  Krok IV:
  W tej ostatniej fazie podstawowej konfiguracji naszej zapory ogniowej ustalamy, jakie usługi mają być włączone lub wyłączone na stałe. Możemy tego dokonać po przejściu do zakładki „Wyjątki”. W celu prawidłowego funkcjonowania sieci należy zaznaczyć „Udostępnianie plików i drukarek”.


  Na koniec akceptujemy wprowadzone zmiany przyciskiem „OK” i cieszymy się z dobrze wykonanej roboty.
 • Przeglądanie i kopiowanie plików

  Możliwość współużytkowania zasobów sieci lokalnej (ang. LAN) to zdecydowanie coś, co odróżnia naszą Firmę od konkurencji, gdyż tam zwyczajnie tego nie ma, a więc nie ma możliwości szybkiej wymiany danych np. z naszymi sąsiadami korzystającymi z tej samej sieci, która w zależności od lokalizacji sięga nawet do 1000mbps (typowo 100mbps). Więc co tak naprawdę nam to daje? ano to, że możemy szybko ściągnąć jakieś dane (np. film czy muzykę), gdyż omijamy w tym wypadku „wąskie gardło”, jakim jest dostęp do sieci Internetu a poruszamy się wyłącznie w obrębie naszej prywatnej sieci tzw. Intranetu. skoro już wiadomo jak duże możliwości daje nam nasz LAN to przejdźmy do konkretów jak korzystać z tego dobrodziejstwa.

  Krok I:

  Zakładam, że skoro tu dotarłeś/aś to wiesz jak wejść do „Moje miejsca sieciowe” i daruję sobie ilustrowanie tego. Zatem skoro już jesteś gdzie trzeba musisz zaznaczyć w menu „Zadania sieciowe” polecenie „Wyświetl komputery grupy roboczej”.

   

  Krok II:

  Kiedy już zostanie wyświetlona lista dostępnych komputerów, zlokalizuj ten, który Cię interesuje i wejdź w niego po przez dwukrotne szybkie klikniecie myszki.

  Krok III:

  Po wejściu na wybrany komputer powinien się nam ukazać jakiś udostępniony folder (o ile oczywiście ktoś coś w ogóle udostępnia). Teraz, aby przejrzeć jego zawartość wystarczy wejść w niego tak samo jak wchodziliśmy w komputer, który wybraliśmy przed chwilą.

   

  Krok IV:

  Po wejściu na wybrany udostępniony folder powinien się nam ukazać jakiś plik.

   Krok V:

  W tym ostatnim już etapie zaznaczamy interesujący nas plik i przytrzymując go lewym przyciskiem myszki przeciągamy go na pulpit lub do wybranego przez nas folderu.

  Teraz już pozostaje nam cierpliwie cierpliwie poczekać, aż plik zostanie skopiowany.

 • Udostępnianie plików

  O ile aspekt przeglądania i kopiowania plików wewnątrz naszej sieci jest dość prosty o tyle już udostępnienie czegoś może nam przysporzyć wielu trudności z tym związanych. I tak udostępnianie naszych zasobów możemy podzielić na dwa sposoby: pierwszy z nich to tzw. „proste udostępnianie”, które nie wymaga wielu czynności od użytkownika, ale też nie daje nam zbyt wielkich możliwości w porównaniu do „zaawansowanego udostępniania”, które zostało tu opisane w drugiej kolejności.

  Proste udostępnianie

  Krok I:

  Na początku musisz się dostać najlepiej do „panelu sterowania”, który znajdziesz albo w „moim komputerze” albo w „starcie”, następnie odszukaj ikonę „Opcje folderów” i wejdź do niej.

   

  Krok II:

  Po otwarciu „opcji folderów” przejdź od razu do zakładki „Widok” i upewnij się, iż zaznaczona jest opcja „Użyj prostego udostępniania plików (zalecane)”, jeśli nie to zaznacz ją i na koniec zatwierdź po przez „Zastosuj”. Teraz pozamykaj wszystko i przejdź dalej.

   

  Krok III:

  Teraz możemy przejść do właściwego udostępniania wybranego przez nas folderu, w tym celu zaznacz go i prawym przyciskiem myszki wywołaj menu i przejdź do polecenia „Udostępnianie i zabezpieczenia…”.

   

  Krok IV:

  Po otwarciu się poniższego okna przejdź do zakładki „Udostępnianie” i zaznacz „Udostępnij ten folder w sieci” i potwierdź po przez „Zastosuj”.

   

  Krok V:

  Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo to pod udostępnionym folderem powinna pokazać się rączka taka jak na poniższej ilustracji.

 • Diagnostyka karty sieciowej

  Co do diagnostyki naszej karty sieciowej to nie jest w sumie prosta sprawa, gdyż możemy mieć do czynienia z różnymi możliwościami jej awarii.

  Najpopularniejszą awarią, która się od razu rzuca w oczy jest komunikowanie systemu o odłączonym kablu tak jak na poniższym zdjęciu.

  Oczywiście, jeśli zobaczymy taki komunikat nie oznacza to od razu spalonej karty sieciowej, być może faktycznie został on wypięty z jednej lub z drugiej strony, co natychmiast należy sprawdzić.

  Kolejną możliwością jest bardzo duża ilość traconych pakietów przez kartę sieciową, co dramatycznie może wpłynąć na naszą jakość pracy w sieci i sprawę tę możemy obadać za pomocą programu PING.

  Ostatnią popularną awarią jest nie pobieranie adresów z naszego serwera DHCP, co uniemożliwia niemal całkowicie pracę w sieci, co ciekawe, gdy przypiszemy sobie jakiś adres samemu to karta sieciowa najczęściej wciąż pracuje prawidłowo i nie gubi żadnych pakietów, ale dla bezpieczeństwa zalecałbym jak najszybszą wymianę takiej karty na 100% sprawną.


   

 • Sprawdzanie konfiguracji IP

  Czasami może być koniecznie sprawdzenie adresu MAC karty sieciowej (np. w celu podania go administratorowi) lub uzyskanie informacji o aktualnym adresie IP. Wszystkie te dane można łatwo sprawdzić w następujący sposób:

   Krok I:

  Za pomocą kursora myszki zlokalizuj przycisk „Start” na pasku zadań i przejdź do „Uruchom”.

   

  Krok II:

  W wierszu poleceń wpisz „cmd” i potwierdź to klikając na „OK”.

   

  Krok III:

  Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności powinno się ukazać poniższe okno.

   

  Krok IV:

  W miejscu wiersza poleceń wpisujemy „ipconfig -all” i wciskamy na klawiaturze Enter.

  Krok V:

  Po prawidłowym wpisaniu polecenia ukażą się nam dane podobne do tych znajdujących się poniżej.

  Natomiast nasz adres MAC to nic innego jak „Adres fizyczny”.

 • Odnawianie konfiguracji IP

  W chwili, gdy nie mamy Internetu ani dostępu do sieci LAN warto spróbować najpierw odnowić naszą konfigurację adresu IP wg poniższej instrukcji :

  Krok I:

  Za pomocą kursora myszki zlokalizuj na pulpicie „Moje miejsca sieciowe” i prawym przyciskiem naszego gryzonia :] wywołaj menu, by następnie przejść do „Właściwości”, (jeśli nie możesz znaleźć „mojego miejsca sieciowego” na swoim pulpicie być może nie korzystasz z klasycznego menu start, a więc musisz udać się do „startu” i tam odnaleźć „Moje miejsca sieciowe”).

   

  Krok II:

  Po otwarciu okna „Połączenia sieciowe” kliknij prawym przyciskiem myszki na „Połączenia lokalne” i przejdź do „stanu”(zwróć uwagę na to, aby wybrać właściwie połączenie lokalne za pomocą, którego komunikujemy się z siecią. Ponad to, jeśli nie widzisz żadnego „połączenia lokalnego” być może musisz wejść przez „Zadania sieciowe” wybierając „Wyświetl połączenia sieciowe”).

   

  Krok III:

  Po otwarciu okna „Stan: Połączenie lokalne” należy przejść do zakładki „Obsługa”.

   

  Krok IV:

  Teraz naciśnij przycisk „Napraw” tak, aby otworzyło się okno naprawy przedstawione poniżej.

  Jeśli jednak z jakiegoś powodu operacja ta się nie udała, a karta sieciowa wydaje się być sprawna to koniecznie skontaktuj się z administratorem.

 • Badanie połączenia przy pomocy PINGA

  Za pomocą prostego programu PING możemy zbadać bardzo istotne elementy naszego połączenia z siecią. Program ten dokładnie pokazuje nam ilość wysłanych i odebranych pakietów włącznie z czasem odpowiedzi adresu docelowego. Fakt tych dwóch opcji nie jest bez znaczenia, gdyż jeśli mamy dużą utratę pakietów odbije się to ujemnie nie tylko na transferze, ale również na przeglądaniu samych stron WWW, co zaowocuje, np. tym, że klikając na jakiś link serwer tego „nie zauważy”. Z kolei wysokie czasy odpowiedzi rzędu 1000ms spowodują, iż wysyłane przez nas dane czy też określone zapytania będą docierać z dużym opóźnieniem, co skutkuje zjawiskiem nazywanym jako LAG i jest to szczególnie niepożądana sprawa przez zapalonych graczy.

  Aby móc sprawdzić naszego „pinga” musimy wykonać kilka prostych czynności:

  Krok I:

  Za pomocą kursora myszki zlokalizuj przycisk „Start” na pasku zadań i przejdź do „Uruchom”.

   

  Krok II:

  W wierszu poleceń wpisz „cmd” i potwierdź to klikając na „OK”.

   

  Krok III:

  Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności powinno się ukazać poniższe okno.

   

  Krok IV:

  W wierszu poleceń wpisz „ping 192.168.1.254 –t” aby sprawdzić połączenie do naszego serwera i na końcu zatwierdź Enterem. Parametr na końcu adresu „-t” odpowiada za nieprzerwane badanie połączenia i aby je przerwać wciśnij „Ctrl + C”, jeśli natomiast nie użyjesz tego parametru to program wykona tylko czterokrotne badanie połączenia.

   

  Jeśli natomiast chcesz zbadać połączenie np. do serwera Onetu wpisz jego adres tak, jak na poniższej ilustracji.

   

  Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż określone serwery lub inne komputery z naszej sieci mogą w ogóle nie odpowiadać na to polecenie, gdyż opcja ta może zostać zablokowana na naszym adresie docelowym po przez zablokowanie tzw. „żądania przychodzącego echa”. Dodatkowo nie należy wyłącznie na tej podstawie oceniać pracy naszego połączenia z Internetem ze względu, chociaż by na to, iż ruch ICMP można priorytetować tak, aby był on na niskim poziomie, co zaowocuje wysokimi czasami, ale np. szybszym przeglądaniem stron, WWW czy też innych usług.


Copyright © 2009-2010 MarsNet
CmsNET ver: 2.2.3322.17581, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry